Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Ό,τι ωφελεί την υγεία μας ωφελεί και το περιβάλλον

 Ερευνητές του Barilla Center for Food and Nutrition εξέτασαν την άλλη πλευρά της μεσογειακής διατροφικής πυραμίδας και πώς αυτή δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.Έκαναν λοιπόν  το εξής: Δίπλα στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής τοποθέτησαν την πυραμίδα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της επιβάρυνσης δηλαδή που προκαλείται στο περιβάλλον από την παραγωγή των διαφόρων τροφίμων. 
Για να εξετάστει αυτή η διάσταση, ορίστηκε ένας παράγοντας που δεν εχουμε συνηθίσει να υπολογίζουμε, το οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων. Με τον όρο οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων εννοούμε το βαθμό κατανάλωσης φυσικών πόρων  που μπορεί να προκαλέσει ένα τρόφιμο ή μια συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων σε όλα τα στάδια ζωής της, από την παραγωγή και τυποποίηση, στην κατανάλωση και στην επιστροφή του στο οικοσύστημα σαν απόρριμα.
Στην πυραμίδα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης όσο προχωράμε προς τη βάση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις.
 Πηγή:http://kalyterizoi.gr/new/egheiridio-ygieinis-kai-oikologikis-diatrofis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου